Giới thiệu

Trang chủ / Giới thiệu

QUY MÔ DOANH NGHIỆP

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO

Đinh Công Hà
Chủ tịch hội đồng quản trị

Đinh Công Hưng
Giám đốc công ty

Trần Việt Cường
Giám đốc công ty

Phạm Thu Hường
Thành viên HĐQT

Phạm Tiến Hiển
Thành viên HĐQT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Với thế mạnh về đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, trình độ chuyên môn cao, đã được tham gia qua nhiều dự án lớn và luôn luôn không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo. Chúng tôi đã từng bước khẳng định được thương hiệu của mình.

Tổng Thầu
Xây Dựng

Tổng Thầu
Cơ Điện

Tổng Thầu
Xử Lý Môi Trường

Tư Vấn
Thiết K

Cung cấp
Dịch vụ & thiết bị