DỊCH VỤ THIẾT KẾ – THI CÔNG

Thiết kế & Thi công

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, điện nặng, điện nhẹ, cấp thoát nước tòa nhà, Khu công nghiệp và các nhà máy sản xuất

Thiết kế & Thi công

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Thiết kế & Thi công

Thi công công trình cấp thoát nước tuyến xã, huyện, thành phố, khu công nghiệp;

Thiết kế & Thi công

Thi công công trình dân dụng và công nghiệp (điện động lực, điện chiếu sáng)

Thiết kế & Thi công

Thiết kế, thi công PCCC tòa nhà cao tầng, nhà xưởng sản xuất, khu công nghiệp;

Thiết kế & Thi công

Thiết kế, thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Thiết kế & Thi công

Xây dựng hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt cho xã, huyện, thành phố, khu công nghiệp

Thiết kế & Thi công

Khoan giếng nước công nghiệp, khảo sát địa chất công trình

Thiết kế & Thi công

Thi công công trình dân dụng và công nghiệp (điện động lực, điện chiếu sáng)

Thiết kế & Thi công

Xây dựng hệ thống xử lý nước tinh khiết RO cho các ngành công nghiệp, y tế, dược phẩm, nước công nghệ cao

Thiết kế & Thi công

Lắp đặt dây chuyền xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thiết kế & Thi công

Lắp đặt hệ thống hỏa táng trọn bộ, giải pháp công nghệ xử lý khí thải

Thiết kế & Thi công

Lắp đặt lò đốt chất thải nguy hại

Thiết kế & Thi công

Tư vấn thiết kế và thi công bãi rác & nước thải rỉ rác sinh hoạt và công nghiệp; Lắp đặt hệ thống thông gió và cấp gió tươi cục bộ

Thiết kế & Thi công

Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, bụi hơi, hóa chất…

Thiết kế & Thi công

Lắp đặt dây chuyền xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thiết kế & Thi công

Lắp đặt hệ thống hỏa táng trọn bộ, giải pháp công nghệ xử lý khí thải

Thiết kế & Thi công

Lắp đặt lò đốt chất thải nguy hại

Thiết kế & Thi công

Tư vấn thiết kế và thi công bãi rác & nước thải rỉ rác sinh hoạt và công nghiệp; Lắp đặt hệ thống thông gió và cấp gió tươi cục bộ

Thiết kế & Thi công

Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, bụi hơi, hóa chất…

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Tư Vấn

Lập dự án đầu tư

Tư Vấn

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Tư Vấn

Lập Đề án bảo vệ môi trường

Tư Vấn

Lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

Tư Vấn

Lập Báo cáo khai thác nước dưới đất, nước mặt

Tư Vấn

Tư vấn đăng ký chủ nguồn thải

Tư Vấn

Tư vấn áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn (CP)

Tư Vấn

Tư vấn chương trình giám sát môi trường(EMS)

Tư Vấn

Thiết lập cơ chế phát triển sạch (CDM)

Tư Vấn

Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho các nhà máy

Tư Vấn

Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho các nhà máy

Tư Vấn

Tư vấn áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn (CP)

Tư Vấn

Tư vấn chương trình giám sát môi trường(EMS)

Tư Vấn

Thiết lập cơ chế phát triển sạch (CDM)

Tư Vấn

Tư vấn đăng ký chủ nguồn thải

SẢN PHẨM ĐANG CUNG CẤP

Dịch vụ

Bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống xử lý môi trường

Cung cấp

Các vật liệu thay thế để xử lý nước cấp sinh hoạt.

Cung cấp

Các loại hóa chất cho xử lý nước thải

Cung cấp

Vật tư, thiết bị trong pccc…

Cung cấp

Trạm quan trắc khí thải tự động và liên tụcFordisch ( Đức), Neo( Nhật Bản) và một số hãng thiết bị nổi tiếng khác trên thế giới.

Cung cấp

Bơm, máy thổi khí, đệm sinh học các hãng Foras, Pentax, Ebara, Longtech,…

Cung cấp

Cung cấp trạm quan trắc nước thải tự động và liên tục của hãng Trios (Đức), WTW ( Đức), Pulsar ( Anh) và một số hãng thiết bị nổi tiếng khác trên thế giới.